Hướng dẫn hoàn vé đổi vé | Vietjet Air | Bay giá rẻ - Vui vẻ cả nhà | Giá chỉ từ 58.OOO VNĐ

Vietjetbooking | Bay là thích ngay !

Hướng dẫn hoàn vé đổi vé

1. ĐỔI VÉ: 
   Hãng hàng không Vietjet áp dụng thu phí thay đổi vé (phí tính cho 1 hành khách/ 1 chặng bay/ 1 lần thay đổi) như sau: 
 + Đổi hành trình bay, ngày bay, giờ bay: 
- Vé Eco: Phí đổi 450.000đ (chặng nội địa); 900.000đ (chặng quốc tế trừ chặng bay Úc); 2.100.000đ (chặng bay Úc) + Chênh lệch giá vé (nếu có)
- Vé Deluxe, Skyboss, Business: Miễn phí đổi và Thu chênh lệch giá vé (nếu có)
 + Đổi tên hành khách
- Vé Skyboss, Business: ĐƯỢC PHÉP ĐỔI TÊN với điều kiện vé chưa sử dụng, phải đổi tên toàn bộ hành trình trong vé, chỉ áp dụng vé mua ban đầu là Hạng Skyboss hoặc Business. Không áp dụng vé được nâng từ hạng Eco và Deluxe.
  Thu phí: 550.000 (chặng nội địa); 900.000 (chặng quốc tế trừ chặng bay Úc); 2.100.000 (chặng bay Úc) và thu chênh lệch giá vé (nếu có)
- Vé Deluxe và Eco:   KHÔNG ĐƯỢC PHÉP ĐỔI TÊN
  Lưu ý:  Quý khách vui lòng liên hệ phòng vé để thay đổi vé chậm nhất trước giờ bay 04 tiếng
 
2. HOÀN VÉ BẢO LƯU ĐỊNH DANH:
2.1 Hoàn tự nguyện khi Quý khách không có nhu cầu thực hiện chuyến bay (KHÔNG ÁP DỤNG với chuyến bay Thai Vietjet (VZ))
* Vé Eco, Deluxe: Thu phí hoàn theo quy định. Thời hạn bảo lưu: 360 ngày 
* Vé Skyboss, Business:  Thu phí hoàn và thu thêm phí quản trị hệ thống. Thời hạn bảo lưu: 02 năm
   Phí hoàn tính cho 1 khách/ 1 chặng: 550.000 (chặng nội địa); 1.200.000 (chặng quốc tế trừ chặng bay Úc); 2.400.000 (chặng bay Úc)
   Lưu ý: Quý khách vui lòng liên hệ phòng vé để yêu cầu hoàn vé chậm nhất trước giờ bay 24 tiếng.
2.2 Hoàn theo trường hợp bất khả kháng: 
   Vietjet hoàn bảo lưu định danh đối với các trưởng hợp sau: Hủy chuyến, bay sớm hơn 4 tiếng hoặc bay trễ hơn 4 tiếng so với giờ bay ban đầu khi đặt vé. Vui lòng liên hệ cho chúng tôi chậm nhất trước giờ bay 04 tiếng để được hỗ trợ.
   Thời hạn bảo lưu: Vietjetair (VJ): 360 ngày - Thai Vietjet (VZ): 180 ngày
Lưu ý:  - Các phí đổi vé, phí xuất vé, phí dịch vụ phòng vé không được bảo lưu
           - Tiền bảo lưu có thể dùng để mua vé bất kỳ chặng bay nào Vietjet khai thác, chỉ đặt cho hành khách có tên trên vé bảo lưu.
 
3. THU PHÍ BỎ CHỖ ĐỐI VỚI HÀNH KHÁCH KHÔNG ĐẾN LÀM THỦ TỤC CHUYẾN BAY:
    Áp dụng: Hạng vé thương gia Business, Skyboss và hạng vé Deluxe của chặng bay Úc, Kazakhstan.
    Hành khách phải hủy chỗ đã đặt trước 03 giờ so với giờ khởi hành dự kiến ghi trên vé hoặc thông báo hủy chỗ với VietJet qua tổng đài, phòng Vé của Vietjet trễ nhất là 72 giờ sau giờ khởi hành dự kiến của chuyến bay để yêu cầu Hoàn bảo lưu định danh Tiền Vé 
    Phí bỏ chỗ (1 người/ 1 chặng): Quốc nội: 250.000vnđ; Quốc tế trừ Úc: 1.000.000vnđ; Đường bay Úc: 3.500.000vnđ
 
4. PHỤ THU ĐẾN MUỘN (Tính theo khách/chặng bay): 
    Hành khách đến muộn là hành khách có mặt tại quầy làm thủ tục muộn hơn giờ đóng quầy. Giờ đóng quầy làm thủ tục được quy định như sau Chuyến bay Nội địa: 40 phút trước giờ bay; Chuyến bay quốc tế xuất phát từ Việt Nam và các nước khác (ngoại trừ Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ): 50 phút trước giờ bay; Chuyến bay quốc tế xuất phát từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ: 60 phút trước giờ khởi hành dự kiến. Sau khi Quý khách đóng phí đến muộn, Quý khách được sắp xếp đi chuyến bay kế tiếp.
   Phí đến muộn Quốc nội: 400.000 VNĐ chưa gồm VAT; Quốc tế trừ Úc: 1.000.000 VNĐ; Chặng Úc: 3.000.000 VNĐ
 
ĐIỀU KIỆN CƠ BẢN VỀ CÁC HẠNG VÉ

Nhóm 1:

 • Các đường bay nội địa Việt Nam.
 • Các đường bay thẳng và nối chuyến quốc tế còn lại, ngoại trừ các đường bay Nhóm 2.

Nhóm 2:

 • Các đường bay quốc tế giữa Kazakhstan/ Úc và Việt Nam.
 • Các đường bay nối chuyến quốc tế từ/ đến Úc.
 

Nhóm

Business

Skyboss

Deluxe

Eco

Hành lý xách tay

Nhóm 1

18 Kg

10 Kg

07 Kg

Nhóm 2

14 Kg

10 Kg

07 Kg

Hành lý ký gửi

Nhóm 1

Miễn phí 40 Kg và 01 (một) bộ dụng cụ chơi golf (nếu có)

Miễn phí 30 Kg và 01 (một) bộ dụng cụ chơi golf (nếu có)

Miễn phí 20kg

Phải mua thêm

Nhóm 2

Miễn phí 60 Kg và 01 bộ dụng cụ chơi golf (nếu có)

Miễn phí 50 Kg và 01 bộ dụng cụ chơi golf (nếu có)

Miễn phí 40kg

Suất ăn

Nhóm 1

Đã bao gồm

Phải mua thêm

Phải mua thêm

Nhóm 2

01 combo suất ăn và nước

Phải mua thêm
(Riêng đường Kazakhstan: Đã bao gồm 1 combo suất ăn và nước)

Bộ tiện ích 03 trong 01

Nhóm 1

Đã bao gồm

Không áp dụng

Nhóm 2

Chọn ghế

Nhóm 1

Miễn phí

Miễn phí (không áp dụng các hàng ghế dành cho SkyBoss)

Phải mua thêm

Nhóm 2

Quầy ưu tiên làm thủ tục

Nhóm 1

Đã bao gồm

Không áp dụng

Nhóm 2

Thay đổi chuyến bay, ngày bay, hành trình

Nhóm 1

Áp dụng

 • Miễn Phí thay đổi
 • Thu chênh lệch Giá Vé (nếu có)
 • Thông báo trước giờ khởi hành dự kiến
 • Miễn Phí thay đổi
 • Thu chênh lệch Giá Vé (nếu có)
 • Thông báo trước tối thiểu 03 giờ so với giờ khởi hành dự kiến
 • Thu Phí thay đổi
 • Thu chênh lệch Giá Vé (nếu có)
 • Thông báo trước tối thiểu 03 giờ so với giờ khởi hành dự kiến

Nhóm 2

Áp dụng

 • Miễn Phí thay đổi
 • Thu chênh lệch Giá Vé (nếu có)
 • Thông báo trước giờ khởi hành dự kiến
 • Miễn Phí thay đổi
 • Thu chênh lệch Giá Vé (nếu có)
 • Thông báo trước tối thiểu 03 giờ so với giờ khởi hành dự kiến
 • Thu Phí thay đổi
 • Thu chênh lệch Giá Vé (nếu có)
 • Thông báo trước tối thiểu 03 giờ so với giờ khởi hành dự kiến

Thay đổi tên Hành khách

Nhóm 1

Áp dụng

Thu Phí thay đổi tên và chênh lệch Giá Vé (nếu có)

 • Chỉ áp dụng đối với Vé chưa sử dụng
 • Phải đổi tên cho toàn bộ hành trình trong Vé

Không áp dụng

Chỉ áp dụng đối với Vé mua ban đầu là Business hoặc Vé Business được nâng hạng từ Vé Skyboss, không áp dụng cho các Vé Business được nâng hạng từ các loại Vé khác

Chỉ áp dụng cho vé mua ban đầu là Skyboss, không áp dụng cho các vé nâng hạng

Nhóm 2

Áp dụng

Thu Phí thay đổi tên và chênh lệch Giá Vé (nếu có)

 • Chỉ áp dụng đối với Vé chưa sử dụng
 • Phải đổi tên cho toàn bộ hành trình trong Vé

Không áp dụng

Chỉ áp dụng đối với Vé mua ban đầu là Business hoặc Vé Business được nâng hạng từ Vé Skyboss, không áp dụng cho các Vé Business được nâng hạng từ các loại Vé khác

Chỉ áp dụng cho vé mua ban đầu là Skyboss, không áp dụng cho các vé nâng hạng

Nâng hạng loại Vé

Nhóm 1

Không áp dụng

Áp dụng

 • Miễn Phí thay đổi
 • Thu chênh lệch Giá Vé
 • Thu Phí thay đổi
 • Thu chênh lệch Giá Vé

Nhóm 2

Không áp dụng

Áp dụng

 • Miễn Phí thay đổi
 • Thu chênh lệch Giá Vé
 • Thu Phí thay đổi
 • Thu chênh lệch Giá Vé

Không đến làm thủ tục chuyến bay

Nhóm 1

Hành khách phải hủy chỗ đã đặt trước 03 giờ so với giờ khởi hành dự kiến ghi trên vé hoặc thông báo hủy chỗ với VietJet qua tổng đài, phòng Vé của Vietjet trễ nhất là 72 giờ sau giờ khởi hành dự kiến của chuyến bay để yêu cầu Hoàn bảo lưu định danh Tiền Vé

 • Vé của hành khách sẽ bị hủy
 • Toàn bộ Tiền Vé sẽ không được hoàn lại

Nhóm 2

 • Thu phí bỏ chỗ
 • Thông báo trước trễ nhất 72 giờ sau giờ khởi hành dự kiến để được hoàn bảo lưu định danh
 • Vé của hành khách sẽ bị hủy
 • Toàn bộ Tiền Vé sẽ không được hoàn lại

Hoàn bảo lưu định danh Tiền Vé

Nhóm 1

Áp dụng

Thu phí hoàn bảo lưu tiền Vé theo Chính sách được công bố

 • Bảo lưu Tiền Vé trong vòng tối đa 02 năm kể từ ngày khởi hành của chuyến bay
 • Hành khách phải báo trước ít nhất 24 giờ so với giờ khởi hành chặng bay đầu tiên
 • Bảo lưu Tiền Vé trong vòng tối đa 01 năm kể từ ngày khởi hành của chuyến bay


Ghi chú:   Bất kỳ thay đổi nào liên quan đến vé mà làm phát sinh khoản tiền dư ra thì khoản tiền này sẽ không thể hoàn trả được.

Call center: 028.3898 3898