Hướng dẫn hoàn đổi vé | Vietjet Air | Bay giá rẻ - Vui vẻ cả nhà | Giá chỉ từ 58.OOO VNĐ

Vietjetbooking | Bay là thích ngay !

Hướng dẫn hoàn đổi vé

HOÀN VÉ BẢO LƯU ĐỊNH DANH (Từ 01.06.2021)

 1. Hoàn theo điều kiện vé (Áp dụng thu phí: 550.000/1 khách/1 chặng)

 *  Eco, Deluxe: Gửi yêu cầu hoàn vé chậm nhất trước giờ bay chặng đầu tiên 24 tiếng; thời hạn bảo lưu: 180 ngày

 * Vé Skyboss: Gửi yêu cầu hoàn vé chậm nhất trước giờ bay 04 tiếng; Áp dụng thu phí quản trị hệ thống; thời hạn bảo lưu: 02 năm

 2. Hoàn theo trường hợp bất khả kháng

 Vietjet hoàn bảo lưu định danh 360 ngày đối với các trường hợp sau: Hủy chuyến, bay sớm hơn 4h hoặc bay trễ hơn 4h so với giờ bay khi đặt vé.

 Lưu ý:  - Phí đổi vé, phí xuất vé, phí dịch vụ không được bảo lưu             

 

 

Loại vé

 

 

SKYBOSS

 

 

DELUXE

 

 

ECO 

 

 

Hành lý xách tay

 

 

10 Kg

 

 

07 Kg

 

 

07 Kg

 

Hành lý ký gửi Miễn phí 30 Kg và 01 (một) bộ gậy chơi golf dưới 15Kg (nếu có) 20 Kg Phải mua thêm
Thay đổi chuyến bay, ngày bay, hành trình

checkÁp dụng

• Miễn Phí thay đổi

• Thu chênh lệch tiền vé (nếu có)

• Thu Phí thay đổi

• Thu chênh lệch tiền vé (nếu có)

Thay đổi tên Hành khách

checkÁp dụng

checkKhông áp dụng

• Phải hủy và đặt lại Vé mới, Thu Phí thay đổi tên và chênh lệch Giá Vé (nếu có)

• Chỉ áp dụng đối với Vé chưa sử dụng

• Phải đổi tên cho toàn bộ hành trình trong Vé

• Chỉ áp dụng cho vé mua ban đầu là Skyboss, không áp dụng cho các vé nâng hạng

Nâng hạng Loại vé

checkKhông áp dụng

checkÁp dụng

• Miễn Phí thay đổi

• Thu chênh lệch Giá Vé

• Thu Phí thay đổi

• Thu chênh lệch Giá Vé

 

Quy định về thời gian thực hiện thay đổi

 

 

Tất cả các thay đổi phải được thực hiện và hoàn tất tối thiểu 04 giờ trước giờ khởi hành dự kiến của chuyến bay cần thay đổi

 

Không đến làm thủ tục chuyến bay Hành khách phải hủy chỗ đã đặt trước 03 giờ so với giờ khởi hành dự kiến ghi trên vé hoặc thông báo hủy chỗ với VietJet qua tổng đài, phòng Vé của Vietjet trễ nhất là 72 giờ sau giờ khởi hành dự kiến của chuyến bay để yêu cầu Hoàn bảo lưu định danh Tiền Vé

• Vé của hành khách sẽ bị hủy

• Toàn bộ Tiền Vé sẽ không được hoàn lại

Hoàn bảo lưu định danh Tiền Vé

checkÁp dụng

• Thu phí hoàn bảo lưu tiền Vé theo Chính sách được công bố

• Bảo lưu Tiền Vé trong vòng tối đa 02 năm kể từ ngày huỷ chặng bay để bảo lưu

• Thu phí hoàn bảo lưu tiền Vé theo chính sách được công bố

• Hành khách phải báo trước ít nhất 24 giờ so với giờ khởi hành chặng bay đầu tiên

• Bảo lưu Tiền Vé trong vòng tối đa 180 ngày kể từ ngày huỷ chặng bay để bảo lưu

Vé máy bay

Khách sạn

Call center: 028.3898 3898